آخرین خبرها
خانه / Uncategorized / آغاز پروژه پیاده روسازی
آغاز پروژه پیاده روسازی

آغاز پروژه پیاده روسازی

به گفته شهردار پروزه پیاده روسازی خیابان شهرداری آغاز شد

سالاری شهردار بابارشانی اضافه کرد امسال ۵۰۰۰متر مربع از پیاده روهای سطح شهر بااستفاده از سنگ سبز پیرتاج سنگ فرش خواهد شد

ایشان اضافه کردند خیابانهای شهید بهشتی ،شهرداری وخیابان شهرک قائم در فاز اول این پروژه عملیات زیر سازی و سنگ فرش خواهند شد

بگفته وی همانگونه که در سال گذشته صددرصد خیابانها وکوچه های سطح شهر آسفالت شدکه موفقیت بزرگ برای شهرداری بود . در سال جاری نیز در صدد کسب موفقیتی دیگر هستیم وسعی خواهیم نمود که صد در صد پیاده روهای سطح شهر را سنگ فرش نماییم .

DSCN7934

 

 

 

 

 

 

DSCN7935

 

 

 

 

 

 

DSCN7944

 

 

 

 

 

 

DSCN7949

 

 

 

 

 

 

DSCN7971

 

 

 

 

 

 

DSCN7978

 

 

 

 

 

 

DSCN7979