آخرین خبرها
خانه / Business / پروژه تامین روشنایی ضلع شرقی بلوار حافظ بزودی به اتمام میرسد
پروژه تامین روشنایی ضلع شرقی بلوار حافظ بزودی به اتمام میرسد
تیر برق و روشنایی

پروژه تامین روشنایی ضلع شرقی بلوار حافظ بزودی به اتمام میرسد

شهردار بابارشانی ازاجرای پروژه تامین روشنایی ضلع شرقی یلوار حافظ تا پایان امسال خبر داد.

تیر برق و روشنایی

به گزارش روابط عمومی شهرداری بابارشانی تأمین روشنایی ضلع شرقی  بلوار حافظ بزودی به اتمام خواهد رسید .

شهردار بابارشانی اظهار داشت :تأمین روشنایی بلوار حافظ با کمک اداره برق شهرستان بیجار در دستور کار خود قرار دارد.

مهندس سالاری بیان کرد ،باتوجه به اجرایی شدن ضلع شرقی بلوار حافظ وتکمیل عملیات عمرانی ،اکنون نوبت به ایجاد روشنایی جهت تسهیل در عبور ومرور خودروها وتأ مین روشنایی بلوار حافظ گردیده است .

وی خاطر نشان کرد:طول مسیر اجرای پروژه تأمین روشنایی ۷۰۰متر بوده واز تیر های ۱۲متری وچراغ های خیابانی  ۱۵۰ واتی با کمک اداره برق شهرستان بیجار ایجاد خواهد شد .

همچنین افزودند که هم اکنون صد در صد فندانسیون تیر های برق انجام شده است  و مکاتباتی با اداره برق شهرستان انجام شده که امیدواریم بزودی مرحله تیر گزاری به انجام برسد .

وی افزودند هزینه های اجرایی این پروژه از محل اعتبارات داخلی شهرداری  تأمین شده است .

مهندس سالاری اظهار داشت :طرح روشنایی معابر وبلوارهای سطح شهر علاوه بر اینکه هنگام شب جلوه مطلوبی به شهر می بخشد،موجبات آسایش و امنیت بیشتر را نیز فراهم می کند .